Vår vision

vår vision

Vår rytm är bekant – sömn, vila och aktivitet. Då alla tre har sin plats i vardagen finns det goda förutsättningar för livet. Å andra sidan störs rytmen lätt i vårt 24/7-samhälle. Många sover dåligt och är stressade. Sömnlöshet i långa perioder är ett allvarligt tillstånd som är viktigt att ta hand om. Enligt god medicinsk praxis ska man i första hand försöka råda bot på sömnlösheten utan mediciner

Vår produkt skapades för att kunna erbjuda människor i behov, ett naturligt och säkert hjälpmedel vid perioder av stress,ångest,oro och sömnproblem till marknadens bästa pris. Genom att använda traditionella tyngdtäcken såsom bolltäcken,kedjetäcken och fibertäcken som utgångspunkt, har vi skapat en tyngdfilt som är en korsning mellan att vara en dekorativdetalj i hemmet och framförallt ett välfungerande hjälpmedel. Vi tror på att en mer tilltalande design & utformning på en medicinteknisk produkt kan på sikt ändra den negativa attityden kring psykiska ohälsa, öppna samtal och sprida kunskap.