Forskning och vetenskapliga studier

En del av den vetenskapliga forskningen som vi använde för att stödja och utveckla våra tyngdfiltar finns i följande länkar;

 

Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia

Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015). Journal Sleep Medicin and Disorders 2(3): 1022.

I en studie där 31 personer med Insomnia ingick, fann forskarna att sovtiden ökade och att rörelsemönstret blev lugnare vid använding av tyngdtäcke.

Klicka här för att läsa hela studien

 

 

Den upplevda effekten av tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär

Frost, Hilltorn Bogren (2017), Examensarbete vid Luleå tekniska universitet

Den upplevda insomningstiden efter användning av tyngdtäcke minskade i snitt med drygt en timma. Den skattade genomsnittliga sömntiden var efter fem månaders användning angiven till 7,4 timmar per natt jämfört med 5,7 timmar före användande av tyngdtäcke.

Klicka här för att läsa hela studien

 

Kedjetäckens påverkan på sömn och aktivitet – En före- och efterstudie

Torandt I, Nyström J (2012), Examensarbete vid Örebro Universitet

Mätningarna före och efter användning av kedjetäcke visade på tydliga positiva förändringar. I mätningarna av insomningstid före och efter ses signifikanta skillnader som tydligt visar att kedjetäcket minskar insomningstiden och en upplevd bättre sömnkvalitet.

Klicka här för att läsa hela studien.